سخنرانی جناب آقای دکتر غلامرضایی
حضور دانش آموزان بهمراه اولیاء در همایش موفقیت تحصیلی
حضور اساتید برجسته
سخنرانی جناب آقای لک
سخنرانی پرفسور علی رحمانی
اهدای جوایز از طرف مدیریت محترم مرکز آموزش حسابداران خبره
حضور پرشور دانش آموزان بهمراه اولیاء

جناب آقای دکتر رفتاری مدیر عامل شرکت منش

سرکار خانم دکتر حقگو شرکت سداد

پخش ویدیو