آغاز تعیین سطح زبان ویژه دانش آموزان پایه دهم

آغاز تعیین سطح زبان ویژه دانش آموزان پایه دهم
این تعیین سطح که توسط آقای دکتر کبیری به صورت کتبی و شفاهی صورت می پذیرد .
در بخش اول آزمون بصورت کتبی برگزار می شود که با مشاهده فیلم آموزشی،دانش آموزان عزیز می توانید به سوالات این بخش پاسخ دهند.
در بخش دوم از طریق ارتباط تلفنی، قسمت شفاهی تعیین سطح انجام خواهد گرفت.